Szanujemy Twoją prywatność

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ABC ogrodnictwa Jacek Gmurowski, ul. Powstańców 2A m. 57, 05-091 Ząbki, NIP: 125-101-81-10, REGON: 016333048. Dane kontaktowe Administratora: tel: +48 503 950 176 e-mail: rodo@sklep-ogrodniczy24.pl

2. Postanowienia ogólne

  1. Podając dane osobowe wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia.
  3. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności użytkowników. Działania te przejawiają się przede wszystkim poprzez dobieranie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników w szczególności poprzez nieudostępnianie ich osobom trzecim, oraz zapobiega przetwarzaniu ich wbrew przepisom prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz w miarę swoich możliwości ogranicza dostęp do tych danych.
  4. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda samych użytkowników, jak również upoważnienia ustawowe do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach sklepu.
  5. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w  zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu przez użytkownika z usług platformy handlowej niezgodnie z regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

3. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej.

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś na naszej stronie, przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania.

5. Twoje prawa wobec administratora w zakresie przetwarzania danych

Przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.