Mączka bazaltowa - skalna 25kg

436

wysyłka 2 dni

38,00 zł

Zamówienia telefoniczne

886 380 896

Więcej informacji

MĄCZKA BAZALTOWA - SKALNA

opakowanie: 25kg

Bazalt jest wylewną skałą zastygającą na powierzchni ziemi pochodzenia wulkanicznego. Podczas jej wydobycia i obróbki mechanicznej powstaje produkt w postaci pyłu skalnego o uziarnieniu około 0,08 mm, który nazywamy skalną mączka bazaltową wykorzystywaną jak naturalny środek poprawiający właściwości gleby oraz długo działający nawóz mineralny. Podobny proces przetworzenia skał, jednak w znacznie wolniejszym tempie zachodzi w przyrodzie. Dlatego mączka skalna jako produkt obróbki mechanicznej jest w pełni naturalny i ma podobne właściwości i skład co produkt wytworzony w przyrodzie, który jednak musiał powstawać nieskończenie długo.

ZASTOSOWANIE MĄCZKI BAZALTOWEJ

Środek poprawiający włąściwości gleby. Mączka bazaltowa jest znakomitym środkiem poprawiającym właściwości gleb a w szczególności gleb piaszczystych przepuszczalnych bardzo lekkich i lekkich poprzez poprawę ich struktury (sprzyja powstawaniu gruzełków wodoodpornych), zdolności magazynowania wody oraz zdolności do magazynowania składników pokarmowych (zwiększenie zdolności sorpcyjnych). W glebie na której stosuje się systematycznie mączki zwiększa się liczebność mikroorganizmów, powiększają się rezerwy pokarmowe, tworzy się trwała struktura gruzełkowa, gleba dłużej utrzymuje swoją wilgotność.

Wolnodziałający nawóz mineralny. Mączki bazaltowa jest również bogatym źródłem wielu minerałów, występują w niej one w podobnych proporcjach co w przyrodzie. Składniki pokarmowe zawarte w mączce nie są dostępne dla roślin od razu. Aby zostały przez rośliny przyswojone to w pierwszej kolejności muszą być najpierw rozpuszczone i rozprowadzone w glebie. Dzieje się to głównie za pomocą mikroorganizmów, procesów biologicznych oraz fizyczno-chemicznych. Szybkość tego procesu zależy głównie od warunków panujących w humusowej warstwie gleby. Dlatego aby zadbać o odpowiednią skuteczność nawozu musimy również zadbać o odpowiednie warunki do jej przetworzenia. Niezależnie od tego składniki pokarmowe są zawsze pobierane na tyle wolno ale i systematycznie tak aby nie stworzyć problemów z możliwością ewentualnego przenawożenia uprawy. Wynika to z faktu jej naturalnego pochodzenia. Rośliny pobiorą z niej tylko tyle składników ile im w danej chwili potrzeba.

Odkwaszanie gleby. Jej oddziaływanie na glebę jest zwykle zasadotwórcze (podnosi poziom pH), dlatego nadaje się głównie do uprawy roślin preferujących odczyn lekko kwaśny, obojętny a także zasadowy.

Środek ochorny roślin.
Dodatek do kompostu.

WPROWADZANIE DO GLEBY

Mączka bazaltowa powinna być wprowadzana do gleby podczas dobrej bezdeszczowej i bezwietrznej pogody. Najlepiej gdy wprowadzamy mączkę na glebę świeżo uprawianą gdzie nie rosną jeszcze żadne rośliny i mamy dzięki temu możliwość jej głębszej uprawy nie powodując uszkodzenia korzeni roślin. Możemy wtedy przyspieszyć przemieszczanie się jej w głąb gleby. W tym celu musimy wymieszać ją z wierzchnią warstwą gleby na głębokość nie większą niż 20-30 cm. Możemy zrobić to za pomocą szerokozębnych wideł ogrodniczych lub glebogryzarki. Najpierw spulchniamy glebę żeby później moc łatwo i równomiernie wymieszać mączkę z glebą. Potem rozprowadzamy ją wtedy możliwie równo na całej jej powierzchni. Na końcu starannie mieszamy z glebą. Ważne jest w tym nie tylko staranne wymieszanie mączki z glebą ale również jej spulchnienie. Spowoduje to poprawę warunków powietrznych i lepszy rozwój mikroorganizmów tlenowych co przełoży się na lepszą skuteczność nawozu. Potem potrzebna jest już tylko odpowiednia wilgotność, która również warunkuje dobry rozwój mikroorganizmów oraz czas do jej przetworzenia.

ZALETY MĄCZKI BAZALTOWEJ

Najważniejsze zalety mączki bazaltowej:

 • dostarcza wielu różnych składników mineralnych makro- i mikroelementów,
 • poprawia strukturę i właściwości gleby,
 • wpływa na wzrost plonów i poprawę ich jakości odżywczej,
 • zapobiega chorobom grzybowym,
 • wzmacnia podziemną i nadziemną część roślin,
 • nie grozi przenawożeniem roślin - może być stosowana nawet przez niedoświadczonych ogrodników,
 • przyspiesza proces kompostowania i ogranicza podczas niego wydzielanie nieprzyjemnych zapachów,
 • brak terminu przydatności do użycia,
 • nietoksyczna, bezpieczna dla ludzi i zwierząt.

DAWKOWANIE MĄCZKI BAZALTOWEJ

Jak dawkować mączkę bazaltową:

 • uprawy ozdobne: 7kg/100m2
 • uprawy warzywnicze: 15kg/100m2
 • uprawy sadownicze: 10-15kg/100m2
 • dodatek do kompostu: 5kg/100kg

SKŁAD

pierwiastekwartość w %
SiO2 45,61%
AI2O3 13,29%
Fe2O3 12,76%
CaO 9,71%
MgO 10,22%
SO3 <0,00%
Na2O 2,83%
K2O 0,91%
P2O5 0,49%
TiO2 2,28%
MnO 0,23%

Mączka została przebadana również na zawartość metali ciężkich.

pierwiastekwartośćnorma
Arsen (As) poniżej 4,0 50
Kadm (Cd) poniżej 1,0 50
Ołów (Pb) poniżej 8,0 140
Rtęć (Hg) poniżej 0,022 2

JAK PRZECHOWYWAĆ MĄCZKĘ?

Mączka bazaltowa powinna być przechowywana w suchym miejscu. Zbyt duża wilgotność będzie wywoływać na jej zbrylanie i późniejsze problemy z równomierną jej aplikacją.

UWAGA! Produkt oferowany jest wyłącznie w sprzedaży wysyłkowej.

Produkty powiązane